Phone contact

Sales: 0938989101
Support: (84) 19001563

Cart content

Our brands distribution

Latest News

Liên minh CoMeet gồm 5 thành viên:

  • DQN và CMC TS, Netnam, FDS, Iway
  • Ra mắt chùm giải pháp tư vấn, thiết kế, triển khai, tích hợp, hỗ trợ và bảo trì hệ thống video conference (họp trực tuyến) trên nền tảng phần mềm nguồn mở Jitsi trong tháng 4 này.
Xem chi tiết

Lastest Solution

GIẢI PHÁP HỌP TRỰC TUYẾN NGUỒN MỞ TRÊN NỀN TẢNG JITSI

  • Triển khai nhanh trên hạ tầng riêng của khách hàng hoặc trên Cloud
  • Tự chủ, an toàn, bảo mật
  • Sử dụng đơn giản, mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị

Tìm hiểu chi tiết