Phone contact

Sales: 0938989101
Support: (84) 19001563

Cart content

Cấp phép sử dụng điện thoại IP - phần 1

16/09/2016
by Toan Nguyen Quang

Hai phương án cấp phép sử dụng cho điện thoại IP

Không giống như các điện thoại Truyền thống, điện thoại IP sẽ không hoạt động nếu chỉ cắm vào mạng mà chưa được lập trình cấu hình đúng. Việc lập trình điện thoại IP được biết đến như là việc cấp phép sử dụng.

Thông tin cấu hình cơ bản cho một điện thoại IP gồm tên đăng nhập (hay số máy nhánh), mật khẩu và địa chỉ IP của máy chủ tổng đài. Khi đăng nhập / đăng ký thành công điện thoại IP mới có thể thực hiện được cuộc gọi thông qua tổng đài. Ngoài ra còn có các thông tin cấu hình nâng cao khác như địa chỉ IP máy chủ lưu firmware mới nhất để điện thoại IP tự động tải về và cập nhật; địa chỉ IP của máy chủ lưu tệp cấu hình chi tiết của điện thoại. 

Ở thời điểm hiện tại việc cấp phép sử dụng có thể được thực hiện dựa theo hai phương án sau:

Phương án 1: Nhân công

Mỗi điện thoại IP được cấu hình hoặc sử dụng thao tác phím của điện thoại hoặc qua giao diện Web của điện thoại.

Phương án cấp phép “Nhân công” sẽ tốn nhiều thời gian và nhân lực khi có nhiều điện thoại IP cần phải cấu hình

Phương án 2: Tự động

Để giải quyết các vấn đề trong phương án “Nhân công”, phương án Cấp phép sử dụng tự động cho điện thoại IP là lược chọn thay thế và được tiến hành theo một trong cách sau

  1. Thông qua giao thức DHCP: Mỗi điện thoại IP khi khởi động được cấp phép sử dụng tự động thông qua một tệp cấu hình (config) lập sẵn đạt trên một máy chủ TFTP trong mạng nội bộ.
  2. Cài đặt sẵn Zero Touch: Mỗi điện thoại IP với thông số cài đặt sẵn của nhà sản xuất khi khởi động sẽ tự động tải tệp cấu hình từ máy chủ TFTP trong mạng nội bộ để được tự cấp phép sử dụng, mà không sử dụng DHCP như cách thứ 2.
  3. Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định: Điện thoại IP được nhà sản xuất cài đặt trỏ mặc định đến một máy chủ HTTP để rồi thông qua máy chủ sẽ "chuyển hướng" đến một máy chủ lưu trữ các tập tin cấu hình cấp tự động cho điện thoại IP.
  4. Cài đặt tự động cấp phép: Nhà phân phối nhúng sẵn các giao thức cho phép điều khiển điện thoại IP từ xa mà không cần sử dụng thao tác phím trực tiếp hoăc Giao diện Web của điện thoại. Điều này được thực hiện dựa trên việc kết hợp giữa địa chỉ vật lý MAC của điện thoại IP quản lý bởi nhà phân phối và các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại Internet (ITSP).