Số liên lạc

Bán hàng: 0938989101
Hỗ trợ: 1900 1563

Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôiđặt hàngđăng  nhận bản tin của chúng tôi hoặc điền vào một mẫu.

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập của bạn: tên, địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ gửi thưTuy nhiên, bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi ẩn danh.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn  thể được sử dụng trong một trong những cách sau đây:

  • Để cá nhân hoá những kinh nghiệm của bạn

      (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)    

  • Để cải thiện trang web của chúng tôi

     (chúng tôi liên tục phấn đấu để cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa trên thông tin phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)

  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng

      (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)

  • Để xử lý các giao dịch
    • Thông tin của bạn, cho   công cộng hay tư nhânsẽ không được bántrao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty nào khác  bất cứ lý do mà không có sự đồng ý của bạnkhác hơn so với mục đích rõ ràng của phân phối mua sản phẩm hoặc dịch vụ yêu cầu.
  • Để quản lý một tính năng trang web cuộc thi, khuyến mại, khảo sát, khác
  • Để gửi email định kỳ
    • Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho xử lý đơn hàngcó thể được sử dụng gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạnngoài việc nhận được tin tức công ty thường xuyêncập nhậtliên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ thông tinvv

    Lưu ý: Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn bỏ đăng ký nhận email trong tương laichúng tôi bao gồm các hướng dẫn hủy bỏ đăng ký chi tiết ở dưới cùng của mỗi email.

 

Làm thế nào để chúng ta bảo vệ thông tin của bạn?Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt một đơn đặt hàng hoặc nhập, nộp, hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cung cấp sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả các thông tin cung cấp nhạy cảm được truyền qua công nghệ Secure Socket (SSL) lớp và sau đó mã hóa thành cơ sở dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi chỉ có thể truy cập bởi những người có thẩm quyền có quyền truy cập đặc biệt đến hệ thống như vậy, và được yêu cầu giữ bí mật thông tin.

 
Chúng tôi sử dụng cookies?(Cookie là những file nhỏ mà một trang web hoặc dịch vụ chuyển nhà cung cấp ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống để nhận ra trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ thông tin nhất định).

Chúng tôi sử dụng cookies để giúp chúng ta nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn, hiểu và lưu các sở thích của bạn cho các chuyến thăm trong tương lai và theo dõi các quảng cáo.

 

Chúng tôi tiết lộ bất kỳ thông tin cho bên ngoài?Chúng tôi không bán, kinh doanh, hoặc chuyển giao cho các nhóm bên ngoài những thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không đáng tin cậy bên 3 người trợ giúp chúng tôi trong hoạt động trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh của chúng tôi, hoặc phục vụ bạn, do đó, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng phát hành là thích hợp để thực hiện theo quy định của pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu khác, hoặc sự an toàn. Tuy nhiên, thông tin không nhận dạng cá nhân khách truy cập có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo, hoặc sử dụng khác.

 

Bên liên kết thứ baThỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và chào đón bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web này.

 

Chính sách bảo mật trực tuyến


Chính sách bảo mật trực tuyến được áp dụng chỉ để thông tin thu thập được thông qua trang web của chúng tôi và không để thông tin thu thập chưa có mặt trong diễn đàn.

 

Sự đồng ý của bạn


Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi


Nếu chúng ta quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này, và / hoặc cập nhật ngày sửa đổi chính sách bảo mật dưới đây.

Chính sách này đã được sửa lần cuối vào 07/05/2012