Số liên lạc

Bán hàng: 0938989101
Hỗ trợ: 1900 1563

Giỏ hàng

Đặt hàng, Thanh toán

Bằng tiền mặt

Trực tiếp tại công ty DQN hoặc giao cho nhân viên thu ngân chỉ định của DQN. Lưu ý phương thức này chỉ áp dụng cho đơn hàng và và tổng các giao dịch trong ngày trị giá dưới 20 triệu đồng

Chuyển khoản

 

1/ Tài khoản tại ngân hàng ACB:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Đỉnh Quang

Số tài khoản: VND:13257869 USD: 13257899

Tại ngân hàng: Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Sài Gòn

Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX

--------hoặc --------

2/ Tài khoản tại ngân hàng VCB:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Đỉnh Quang

Số tài khoản: VND: 0531002247911 USD: 0531372247985

Tại ngân hàng: Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh

Swift code: BFTVVNVX 00