Số liên lạc

Bán hàng: 0938989101
Hỗ trợ: 1900 1563

Giỏ hàng

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Giải pháp hội nghị

Các giải pháp hội nghị trực tuyến đã đang thay đổi cách con người làm việc khi họp trực tuyến, thời gian thực với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác.

DQN.vn hiện đang cung cấp một dải đầy đủ các giải pháp hội nghị cho phép mọi người được kết nối cả bên trong và bên ngoài tổ chức bằng chỉ một phần nhỏ thời gian và chi phí so với việc tập hợp và tham gia họp ở một địa điểm như thông thường.

Thúc đẩy và tăng cường quá trình ra quyết định, tăng năng suất và giảm chi phí đi lại ngày hôm nay với giải pháp hội nghị từ DQN.vn.