Phone contact

Sales: 0938989101
Support: (84) 19001563

Cart content

Cấp phép sử dụng điện thoại IP - phần 2

20/09/2016
by Toan Nguyen Quang

Nguyên lý hoạt động của các phương thức cấp phép sử dụng tự động cho điện thoại IP

1. Phương thức cấp phép sử dụng thông qua giao thức DHCP

Cấp phép sử dụng giao thức DHCP

Bước 1: Nhập địa chỉ MAC của điện thoại IP vào phần mềm tạo tệp cấu hình, tạo tệp cấu hình cho từng điện thoại IP

Bước 2 Tải lên các tệp cấu hình lên máy chủ tổng đài

Bước 3: Cấu hình bổ sung đường dẫn URL lưu tệp cấu hình cho máy chủ DHCP  

Bước 4: Khởi động điện thoại IP. Trong quá trình nhận cấp phát địa chỉ IP động, điện thoại IP sẽ nhận được URL chứa tệp cấu hình cho mình. Cụ thông thông qua hai bản tin sau:

SUBSCRIBE sip:MAC%3A000B82273B89@224.0.1.75 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 172.18.32.197:5060;branch=z9hG4bK458721093;rport From: ;tag=1692014507 To: Call-ID: 1278367207-5060-1@BHC.BI.DC.BJH CSeq: 20000 SUBSCRIBE Contact: X-Grandstream-PBX: true Max-Forwards: 70 User-Agent: Grandstream GXP1628 1.0.2.7 Expires: 0 Supported: replaces, path, timer Event: ua-profile;profile-type="device";vendor="Grandstream";model="GXP1628";version="1.0.2.7" Accept: application/url Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE, MESSAGE Content-Length: 0

 

Mô tả bản tin SUBSCRIBE như sau:

- Request URI user part: Chứa địa chỉ MAC của điện thoại IP với định dạng sau MAC%3A000B82273B89

- Contact: Địa chỉ IP và cổng của điện thoại IP

- User-Agent: Chưa thông tin NSX, Model và firmware version

- Event: Contains information about the phone like ua-profile, profile-type, vendor, model and version

Bước 5: Tiếp theo là nhận bản tin SIP NOTIFY

NOTIFY sip:172.18.32.197:5060 SIP/2.0 Via:SIP/2.0/UDP 172.18.0.10:5060;branch=z9hG4bK-d8754z-6b22332837742742-1---d8754z-;rport Max-Forwards: 70 Contact: To: From: ;tag=e32c0d70 Call-ID: MzAyOWYxNmUwMGJkZmQ4MDNjYTBiM2EwN2NkNDkwNjY. CSeq: 1 NOTIFY Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE Content-Type: application/url Supported: replaces User-Agent: MyPBX_101 Event: ua-profile Content-Length: 52 Message Body: http://172.18.0.10:5481/provisioning/cfg000B82273B89

Bước 6: Điện thoại IP nhận được tệp cấu hình, tự cập nhật cấu hình và nếu thành công thì điện thoại IP đã sẵn sàng.

2. Cài đặt sẵn Zero Touch

Phương thức này chỉ khác phương thức cấp phép sử dụng thông qua giao thức DHCP ở việc thay Bước 3 và Bước 4 thành một bước cấu hình sẵn trên điện thoại IP một liên kết URL lưu trữ sẵn tệp cấu hình hoặc trên tổng đài đặt trong mạng LAN có cơ chế tự gửi bản tin NOTIFY cấp tệp cấu hình cho điện thoại IP

3. Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định

Hai phương thức trên (1,2) chỉ được áp dụng trong môi trường mạng nội bộ bởi cơ chế phát tán của giao thức DHCP và thông tin lớp vật lý của mạng. Để cấp phép sử dụng điện thoại tự động trong môi trường Internet, Phương thức Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định hay được sử dụng.

Chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định

Bước 1: Điện thoại IP được nhà sản xuất cài đặt sẵn, trước khi xuất xưởng, trỏ một địa chỉ máy chủ HTTP được đặt trên Internet. Khi điện thoại IP khởi động, bản tin SUBSCRIBE sẽ được chuyển trực tiếp tới máy chủ HTTP này.

Bước 2: Khi nhận được bản tin SUBSCRIBE máy chủ HTTP sẽ chuyển hướng tới máy chủ cấp phép sử dụng chứa thông tin cấu hình

Bước 3: Thông tin cấu hình của điện thoại IP được lưu sẵn trên máy chủ cấp phép. Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ máy chủ HTTP, máy chủ cấp sẽ gửi thông tin cấu hình cho điện thoại IP.

Bước 4: Điện thoại IP nhận được thông tin cấu hình và đăng ký với tổng đài

4. Cài đặt tự động cấp phép

Phương thức này hoạt động giống như phương thức Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định với bổ sung tính năng điều khiển điện thoại IP từ xa để có thể can thiệt trực tiếp tới bất kỳ điện thoại IP nào khi cần thiết.

Cấp phép sử dụng điện thoại IP - phần 1

16/09/2016
by Toan Nguyen Quang

Hai phương án cấp phép sử dụng cho điện thoại IP

Không giống như các điện thoại Truyền thống, điện thoại IP sẽ không hoạt động nếu chỉ cắm vào mạng mà chưa được lập trình cấu hình đúng. Việc lập trình điện thoại IP được biết đến như là việc cấp phép sử dụng.

Thông tin cấu hình cơ bản cho một điện thoại IP gồm tên đăng nhập (hay số máy nhánh), mật khẩu và địa chỉ IP của máy chủ tổng đài. Khi đăng nhập / đăng ký thành công điện thoại IP mới có thể thực hiện được cuộc gọi thông qua tổng đài. Ngoài ra còn có các thông tin cấu hình nâng cao khác như địa chỉ IP máy chủ lưu firmware mới nhất để điện thoại IP tự động tải về và cập nhật; địa chỉ IP của máy chủ lưu tệp cấu hình chi tiết của điện thoại. 

Ở thời điểm hiện tại việc cấp phép sử dụng có thể được thực hiện dựa theo hai phương án sau:

Phương án 1: Nhân công

Mỗi điện thoại IP được cấu hình hoặc sử dụng thao tác phím của điện thoại hoặc qua giao diện Web của điện thoại.

Phương án cấp phép “Nhân công” sẽ tốn nhiều thời gian và nhân lực khi có nhiều điện thoại IP cần phải cấu hình

Phương án 2: Tự động

Để giải quyết các vấn đề trong phương án “Nhân công”, phương án Cấp phép sử dụng tự động cho điện thoại IP là lược chọn thay thế và được tiến hành theo một trong cách sau

 1. Thông qua giao thức DHCP: Mỗi điện thoại IP khi khởi động được cấp phép sử dụng tự động thông qua một tệp cấu hình (config) lập sẵn đạt trên một máy chủ TFTP trong mạng nội bộ.
 2. Cài đặt sẵn Zero Touch: Mỗi điện thoại IP với thông số cài đặt sẵn của nhà sản xuất khi khởi động sẽ tự động tải tệp cấu hình từ máy chủ TFTP trong mạng nội bộ để được tự cấp phép sử dụng, mà không sử dụng DHCP như cách thứ 2.
 3. Cài đặt chuyển hướng tới một máy chủ cấp phép chỉ định: Điện thoại IP được nhà sản xuất cài đặt trỏ mặc định đến một máy chủ HTTP để rồi thông qua máy chủ sẽ "chuyển hướng" đến một máy chủ lưu trữ các tập tin cấu hình cấp tự động cho điện thoại IP.
 4. Cài đặt tự động cấp phép: Nhà phân phối nhúng sẵn các giao thức cho phép điều khiển điện thoại IP từ xa mà không cần sử dụng thao tác phím trực tiếp hoăc Giao diện Web của điện thoại. Điều này được thực hiện dựa trên việc kết hợp giữa địa chỉ vật lý MAC của điện thoại IP quản lý bởi nhà phân phối và các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại Internet (ITSP).

Coming Soon: Mid-Ranges IP Phone from Grandstream

15/09/2016
by Toan Nguyen Quang
Grandstream GXP1760/GXP1780/GXP1782

Grandstream GXP1760, GXP1780/GXP1782 Mid-range IP phone is designed for use in small and medium-sized businesses. GXP1760 has a dual-color keys 6 lines, supports 3 SIP-account, 5 way audio conferencing, 24 digital BLF/Speed dial keys. GXP1780/GXP1782 has  a dual-color keys 8 lines, supports 4 SIP-account, 5 way audio conferencing, 32 digital BLF/Speed dial keys.

The phones also ensure complete data security as well as interoperability with Grandstream UCM devices.

 

GrandstreamGXP1760 Mid-range IP phoneGrandstream GXP1780/GXP1782 Mid-range IP Phone

What is a SBC and why not a Firewall

02/03/2016
by Toan Nguyen Quang
SBC deployment

A session border controller (SBC) is a dedicated hardware device or software application that governs the manner in which phone calls are initiated, conducted and terminated on a Voice over Internet Protocol (VoIP) network. Phone calls are referred to as sessions.

 

SBC vs. Firewall

SBC

SBC

Firewall with ALG

Firewall ALG

Terminates, re-initiates and initiates signaling & SDP

Unable to terminate, initiate, re-initiate signaling & SDP

Two sessions – one on each side of system

Single session dialog across system

Layer 2-7 state aware

Layer 2-4 state aware

Inspects and modifies any application layer header info (SIP, SDP, ect)

Inspects and modifies only application layer addresses (SIP, SDP, etc)

Static & dynamic ACLs

Static ACLs only

 

Benefits of Session Border Controllers

Session border controllers uniquely provide all controls required for delivering trusted, reliable, and high-quality IP interactive communications:

 • Security: IP private branch exchange (PBX) and UC server denial of service/distributed denial of service (DoS/DDoS) attack protection, SBC self-protection
 • Communications reach maximization: IP PBX and UC protocol interworking, remote network address translation (NAT) traversal
 • Service-level agreement (SLA) assurance: IP PBX and UC server session admission and overload control, data center disaster recovery, remote site survivability, Quality of Experience (QoE)-based routing, SBC high-availability operation
 • Regulatory compliance: session replication for recording Data firewalls with application layer gateways (FW/ALG) are only effective securing data-oriented application infrastructure (PCs, servers).

Coming Soon: New Grandstream DECT Cordless IP Phones

25/02/2016
by Toan Nguyen Quang
Coming Soon: New Grandstream DECT Cordless IP Phones

Grandstream will soon release a new series of DECT cordless IP phones. These new models will allow you to add cordless IP phones to any VoIP solution in order to offer mobility options throughout an office, retail store, warehouse, residence and more. DECT cordless IP phones make every workers and every team more productive, place phones around an office to make sure every call is always picked up and allow employees to move around the office and still have access to their phone

Grandstream DP750/720 Cordless IP phone

Grandstream DP750/D720 Cordless IP phone

Grandstream GXP2135 IP Phone - the phone for busy workers

16/02/2016
by Toan Nguyen Quang
Grandstream GXP2135 IP Phone - the phone for busy workers

If a high level enterprise phone is on your list of “Things to buy to improve my work environment ,” then Grandstream’s newly released GXP2135 arrived just in time. Grandstream GXP2135 IP Phone is a multi-line, high performance IP Phone designed for the busy worker. With its release, Grandstream targeted the goal that they have followed since entering the VoIP communications game in 2002- to connect the world through flexible and reliable communications mediums.

A DELICATELY DESIGNED PHONE WITH FEATURES THAT KILL

The GXP2135 flaunts a 2.8 inch LCD color display, with intuitive touch keys and an easy to control navigation menu. You can connect up to eight lines with four SIP accounts and each line has an individual dual-color line key.

This design also provides four XML programmable context-sensitive soft keys and gives the user has the flexibility to program up to 32 digital, on screen speed dial keys for a more proficient, organized, business-like telephony experience.

As the handset’s HD imprint implies, the GXP2135 lets you enjoy High Definition audio for clear, crisp conversations. In the event that the conversation is for more than just your ears, the full duplex-speakerphone offers a convenient tool at the touch of a button. But, if what you are looking for is a hands-free way to communicate, or a more “on-the-go” experience, the GXP2135 has built-in Bluetooth capabilities and easily syncs with headsets. You can also connect to your mobile device and enjoy even more features such as merging contact books and calendars, and call transferring.

Moreover, the GXP2135’s Gigabit speeds at 10/100/1000 Megabits per second (Mbps) with Dual switched auto-sensing accommodate for the fastest possible internet connectivity.

The GXP2135 is the the newest addition to Grandstream Networks line of VoIP Phones. The GXP2135 is an affordable phone with high-level features for your enterprise needs. If this dependable, trustworthy IP Phone is not on your “To buy” list yet, it surely should be!

To find more information or if you’d like to ask questions or pass along any comments about the GXP2135, please call us at 1900-1563 and we would be happy to chat.

First look: Grandstream DP750/DP720 DECT cordless HD IP phone

16/02/2016
by Toan Nguyen Quang
First look: Grandstream DP750/DP720 DECT cordless HD IP phone

Grandstream DP750/DP720 DECT cordless HD IP phone are newly, easy-to-use, high quality phone for small business and residential users. These compact and durable DECT IP phones allow users mobility throughout their home or office while maintaining the benefits of VoIP calling. The DECT base station is DP750, while the DP720 is the expandable HD handset. Uses can register up to 5 DECT handsets, 10 SIP accounts to a single base station, which supports 4 concurrent calls. By supporting a range of 300 meters outdoors and 50 meters indoors, the DP750/720 offer a great cordless IP phone for office buildings, retail stores, warehouse and more.

Features

Up to 5 DECT handsets and up to 10 SIP accounts per base station, up to 4 concurrent calls
Cordless handset with 1.8” 128x160 color LCD, HD audio, 3-way audio conferencing
Battery life of 20-hour talk time and 250-hour standby time
Network phonebook, software upgradable over the air
Integrated speakerphone, 3.5mm headset jack, removable belt clip
Range of up to 50 meters indoors, 300 meters outdoors

Grandstream DP750/DP720 DECT cordless HD IP phone now in Beta test and could be ordered soon.

FREE softphones and affordable IP phone options

31/12/2015
by Toan Nguyen Quang
FREE softphones and affordable IP phone options

There are advantages between choosing a softphone or IP (hard) phones option when implementing a new VoIP phone system office. I want to first give you some FREE options of softphones and also an affordable IP (hard) phone (under 50USD) options  that you may want to take a look at.

 

FREE SOFTPHONE OPTIONS

 

X-LITE COUNTERPATH

A very popular SIP softphone supporting a range of codecs and also offering great support for desktop business video conferencing

 • Instant messaging and presence available with basic call features
 • Open standards and SIP compatibility to work with a large number of platforms
 • Combines voice and video

Download link http://www.counterpath.com/x-lite-download/

X-LITE COUNTERPATH

 

JITSI

An Open Source Video Calls and Chat softphone. Secure video calls, conferencing, chat, desktop sharing, file transfer, support for your favorite OS, and IM network.

 • Support all desktop platform such as MS Windows, Mac, Linux

Download link https://jitsi.org/Main/Download

JITSI

 

ZOIPER

Features support for both SIP and IAX.

 • Low memory and CPU usage increases call quality
 • Audio, Video, Fax, Presence and instant messaging
 • Compatible with most voip service providers and PBX’s

Download link http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3

ZOIPER

 

ZYCOO COOCALL

CooCall App is the free softphone app based on Android and IOS to be integrated with Zycoo's PBX platform.

 • Call recording to allow recording any calls you need
 • Call waiting display for alerting user about new call
 • Call transfer to another contact
 • Three-way conference call
 • VoiceMail is able to be saved in your cell phone

Android

IOS
ZYCOO COOCALL

 

GRANDSTREAM WAVE

Android users with 4.0 or higher are able to make and receive SIP based calls over WiFi. The Grandstream Wave app offers the most popular telephony features and supports up to 6 SIP accounts.

 • Compatible with most 3 parties’ SIP based communication platforms and IP PBX systems
 • Currently only available for Android 4.0 or higher
GRANDSTREAM WAVE

 

SOFTPHONE SUPPORT PLATFORM COMPARISON

 

Support OS \ Softphone

Jitsi

Xlite

Zoiper

Zycoo Coocall

Grandsream Wave

MS Windows

Yes

Yes

Yes

No

No

Apple MAC

Yes

Yes

Yes

No

No

Unix/Linux

Yes

No

Yes

No

No

IOS

No

No

Yes

Yes

No

Android

No

No

Yes

Yes

Yes

 

AFFORDABLE IP PHONE OPTIONS

 

GRANDSTREAM GXP1610

Grandstream GXP1610 is a simple IP phone for a small businesses (SMBs) or home office use. This Linux-based model features a single SIP account, up to 2 call appearances, and 3 XML programmable soft keys. A 132x48 LCD screen creates a clear display for easy viewing. Additional features such as dual switched 10/100 Mbps ports, multi-language support and 3-way conferencing allow the GXP1610 to be a high quality, user-friendly and dependable office phone.

 • 1 SIP account, 2 line keys, 3-way conferencing, 3 XML programmable context-sensitive soft keys
 • Dual-switched 10/100 mbps ports
 • EHS support for Plantronics headsets
 • Up to 500 contacts
 • Call history up to 200 records
Grandstream GXP1610 IP Phone

 

GRANDSTREAM GXP1620

A reliable IP phone for small business users, Grandstream GXP1620 delivers a suite of powerful VoIP features in an easy-to-use fashion with a modern design. The GXP1620 offers support for up to 2 lines and features full HD audio on both the speaker and handset to allow users to communicate with the utmost clarity. Additional features include 3-way conferencing to maximize productivity, 3 XML programmable soft keys for customization and EHS support for Plantronics headsets. These features allow the GXP1620 to be a high-quality and easy-to-use small business IP phone.

 • 2 SIP accounts, 2 line keys, 3-way conferencing, 3 XML programmable context-sensitive soft keys
 • Dual-switched 10/100 mbps ports
 • HD audio on speakerphone and handset
 • EHS support for Plantronics headsets
 • Up to 500 contacts, Call history up to 200 records
Grandstream GXP1620 IP Phone

 

GRANDSTREAM DP715/DP710

Grandstream DP715/DP710 series of DECT Cordless IP Phones allows business, retail, warehouse and residential users to mobilize the power of VoIP telephony. These Cordless IP phones allow users to move around an office, store, warehouse or home while always having access to their phone lines.

 • DP715 includes the bases station and handset; DP710 includes one handset
 • Ring Group/Hunt Group (linear mode, shared line mode, parallel mode) when multiple handsets share the same SIP account
 • Range of 300 meters outdoors and 50 meters indoors
 • DECT base station allows 5 registered DECT handsets and up to 4 concurrent calls
 • 10 hour talk time, 80 hour standby time
Grandstream DP715/DP710 Wireless phone

 

Grandstream full range of voice and video conference solutions

16/12/2015
by Toan Nguyen Quang
Grandstream full range of voice and video conference solutions

The following Grandstream conference solutions are ready to conference, (you dont need to buy any other MCU/ device)

Grandstream GVC3200 / GVC3202 Video Conferencing System

 • 1080p Full-HD video, up to 3-way video conferences (GVC3202) and up to 9-way video conferences (GVC3200).
 • Support for 2 monitor outputs through 2 HDMI outputs (GVC3202) and for 3 monitor outputs through 3 HDMI outputs (GVC3200)
 • 9-way hybrid-protocol conferencing with no external MCUs/servers or extra software licenses
 • PTZ camera with 9x zoom (GVC3202) and PTZ camera with 12x zoom (GVC3200)
 • Can be installed in three simple steps
 • Plug and Play connection to Grandstream's IPVideoTalk Pro video conferencing service


Grandstream GAC2500 Conference Phone

Grandstream GAC2500 Conference Phone, 7-ways conference

 • 6 lines, 6 SIP accounts, 7-way voice conferences
 • Runs Android 4.4 and offers full access to the Google Play Store and all Android apps, such as Skype, Google Hangouts and more
 • Bluetooth to support syncing of headsets and mobile devices
  Built-in 7-way conference bridge
 • 4.3" (800x480) capacitive touch screen for easy use
 • Auto-sensing Gigabit port, built-in PoE support
 • Built-in WiFi support offers mobility and network flexibility
 • Full HD audio support to maximize voice quality
 • Daisy-chain support to combine two GAC2500 together
 • TLS and SRTP security encryption


Grandstream GXV3275 / GXV3240 Multimedia IP Video Phone

Grandstream GXV3275 / GXV3240 Multimedia IP Video Phone, 6-ways conference

 • 6 lines 6 SIP accounts, FREE IP VideoTalk account for video calling, up to 6-way voice conferences and 3-way video conferences
 • Runs Android version 4.2 and offers full access to the Google Play Store
 • 1 megapixel CMOS camera
 • 7 inch (1024x600) capacitive touch screen
 • Dual-switched Gigabit ports and integrated WiFi (802.11b/g/n)
 • Bluetooth for headsets and pairing mobile devices, USB port, SD card slot, mini-HDMI output for connection to TV monitor
 • Create an Android app for your business to run on the GXV3275 using Google’s API and Grandstream’s SDK tool kit

Zycoo UC510/UC520 IP Office for SOHO

11/12/2015
by Toan Nguyen Quang
Zycoo UC510/UC520 IP Office
Zycoo UC510/UC520 IP Office for SOHO "is all in one" appliance that has IPPBX, Wifi Access Point, Internet Broadband router and a design of “As simple as possible” is the purpose of the newest UC series to provide a perfect solution to simplify usage, configuration and maintenance for SOHO customers.

Highlight Features:

 • Ethernet: 4 LAN ports and 1 WAN port
 • Wi-Fi: Access Point, allow Up to 8 Wi-Fi Terminals to Access
 • FXO/FXS (analog line/phone): optional 2FXO / 1FXOS / 2FXS
 • IP(SIP) trunk
 • 10 Extension Users
 • 3 Concurrent Calls
 • Batch-Add Extensions
 • DialPlan/ IVR/ IVR Prompts
 • Call Forward/ Transfer/ Parking
 • VoiceMail (VMail to Email)
 • Support G.729 and HD Voice
 • Friendly User Interface
 • Strengthened Security
 • VPN Server/Client(L2TP/PPTP)
 • Remote Update&Management

Deployment example

Zycoo UC510/UC520 IP Office Application


For more information, call us today at 1900 1563 to speak with a live VoIP solutions expert.

Comments

No posts found

Write a review